Политика за личните данни

Защита на личните данни

Информацията за клиентите се съхранява в съответствие с приложимото законодателство на ЕС, особено със закона за защита на личните данни. купувачът се съгласява с обработването и вземането на личните му данни в базата данни на продавача след успешното изпълнение на покупката, до момента на неговото писменно изразяване на несъгласие с тази обработка. Купувачът има право на достъп до своите лични данни, правото да бъдат коригирани, включително и други законни права. Личните данни могат да бъдат изтрити от нашата база данни със писменно изискване на клиента. Личните данни на клиента са напълно защитени от злоупотреба.Личните данни на клиентите не се предават и използват от други фирми и лица. Изключение правят куриерските служби, на които личните данни на клиентите се предават в минимална степен, необходимост за да се доставят поръчките.

Това е нашата политика за личните данни.

Количка

Количката е празна.

Валути